กสทช. กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด ให้มีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่จากเดิม 794MHz  –  806MHz เปลี่ยนเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  1. 694MHz – 703MHz
  2. 748MHz – 758MHz
  3. 803MHz – 806MHz

โดยสินค้าภายใต้ บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  ได้แก่  SOUNDVISION WCS-400 Series, SU-880, DU-288, CLEARSOUND CS-520, COMICA CVM-WM100, COMICA CVM-WM200, COMICA CVM-WM300 เป็นต้น

ซึ่งช่วงความถี่ 794MHz – 806MHz จะสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564


ทั้งนี้ สินค้า SOUNDVISION SU-880, DU-288, CLEARSOUND CS-520, COMICA CVM-WM100, COMICA CVM-WM200, COMICA CVM-WM300  ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ด้วยตนเอง โดยวิธีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ ดังนี้

ความถี่ 794MHz – 806MHz เปลี่ยนมาเป็น 803 MHz – 806MHz

SOUNDVISION SU-880

SOUNDVISION DU-288

CLEARSOUND CS-520

COMICA CVM-WM100

COMICA CVM-WM200

COMICA CVM-WM300


SOUNDVISION WCS-400 Series สามารถเปลี่ยน มาใช้งานคลื่นความถี่ใหม่ ได้ โดยการนำส่งมาปรับที่ บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด เท่านั้น
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับความถี่ ส่งสินค้าปรับคลื่นความถี่ใหม่

  1. ตัวรับ เปลี่ยน turn   ในราคา 12,950 บาท จากราคาเต็ม 25,900 บาท/เครื่อง
  2. ตัวส่ง  เปลี่ยน turn   ในราคา  6,750 บาท จากราคาเต็ม 13,500 บาท/ตัว

* สินค้าที่อยู่ในระยะเวลาและเงือนไขการรับประกัน 2 ปี