วิธีเชื่อมต่อชุดประชุมผ่านสายแปลงสัญญาณ

วิธีการเชื่อมต่อชุดประชุมระบบดิจิตอล DCS-800, DCS-900, DCS-990 และ Clearsound CCS-580 สำหรับชุดประชุมรุ่นเก่า (A) ไปยังชุดประชุมรุ่นใหม่ (B) โดยผ่านสายแปลงสัญญาณ (Exchange cable) A➜B หรือ B➜A