Company

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว “ซาวด์ วิชั่น”

บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ปฏิบัติงาน

วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.30 น. และ
วันเสาร์ 08.30-17.30 น.(เสาร์เว้นเสาร์)
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด

วิธีการสมัคร

– ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสาร ทางอีเมล์
   info@soundvision.co.th
– สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด ( สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 9 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ธุรการทั่วไป (Admin)

 • อัตรา หลายตำแหน่ง
 • เงินเดือน ตามความสามารถ

ขอบเขตงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ติดต่อประสาน และ จัดการงานเอกสาร ต่าง ๆ กับคนในองค์กร
งานเอกสาร และ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักการเรียนรู้ และต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • เพศชาย/หญิง
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
 • ประสานงานได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ ทำงานอย่างเป็นระบบ ให้ผิดพลาดน้อยที่สุด
 • มีความมุ่งมั่น อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • ใจเย็น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติ และแนวคิดด้านบวกในการทำงานที่ดี

* หากพูด  อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค (งานซ่อม และ QC สินค้า)

 • อัตรา หลายตำแหน่ง
 • เงินเดือน ตามความสามารถ

ขอบเขตงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานงานซ่อมสินค้า ตรวจเช็คอุปกรณ์ตามใบแจ้งซ่อม วิเคราะห์สาเหตุที่ถูกต้อง ดำเนินการซ่อมให้เสร็จตามกำหนดเวลา รวมถึงการส่งสินค้าซ่อมและคืนสินค้าซ่อมให้กับลูกค้า
 • ดูแลและวางแผนการบำรุงรักษาสินค้าให้พร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา
 • ให้คำแนะนำในการซ่อมสินค้าได้
 • วางแผนการทำงาน ตรวจเช็คอะไหล่/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ช่างกลอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีใจรักบริการและติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธที่ดี และรักการทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

*  หากมีประสบการณ์ ซ่อมอุปกรณ์ระบบเสียง และ ภาพ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน มิกเซอร์ แอมป์ฯ ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กราฟิกดีไซน์ (Graphic Designer)

 • อัตรา หลายตำแหน่ง
 • เงินเดือน ตามความสามารถ

ขอบเขตงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ แคตตาล็อกสินค้า ต่างๆภายในองค์กร รวมทั้งงานกราฟิกดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media / Facebook หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่รักการเรียนรู้ และต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Illustrator และ Photoshop ได้คล่องแคล่ว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกราฟิก เขียนคอนเทนต์สื่อสาร ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว
 • นำเสนอไอเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กร
 • สามารถตัดต่อวิดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากถ่ายภาพได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* มีทักษะถ่ายภาพ / งาน Web Design / 3D หรืออื่นๆ ให้แนบผลงานมาด้วย หากมีประสบการณ์ความสามารถพิเศษต่างๆ ให้นำมาเสนอ เพื่อให้บริษัทฯพิจารณาตำแหน่งงาน ระดับงานที่เหมาะสมกับทักษะความสามารถ และประสบการณ์

ช่างเทคนิค (Technician Support)

 • อัตรา หลายตำแหน่ง
 • เงินเดือน ตามความสามารถ

ขอบเขตงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านเทคนิคระบบเสียงและระบบภาพของสินค้า
 • ดูแลการทดสอบสินค้า สาธิตการใช้งาน เทรนนิ่ง แก้ไขปัญหาระบบเบื้องต้น ฯลฯ
 • ดูแลระบบ Network, Server, Computer, Internet, Security และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
 • วางระบบ ซ่อมและแก้ไขปัญหา Hardware, Software และ Network ของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรม, ช่างกลอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบเสียงและภาพ (AV) อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คเบื้องต้น (IT Support) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี (MS Office, Internet ฯลฯ)
 • สนใจและพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการและรักการทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบและมีทักษะในการ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี