Category Archives: NEWS

กสทช. กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด ให้มีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่จากเดิม 794MHz  –  806MHz เปลี่ยนเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 694MHz – 703MHz 748MHz – 758MHz 803MHz – 806MHz โดยสินค้าภายใต้ บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  ได้แก่  SOUNDVISION WCS-400 Series, SU-880, DU-288, CLEARSOUND CS-520, COMICA CVM-WM100, COMICA CVM-WM200, COMICA CVM-WM300 เป็นต้น ซึ่งช่วงความถี่ 794MHz – 806MHz จะสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สินค้า SOUNDVISION SU-880, […]