Careers

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว “ซาวด์ วิชั่น”

บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานที่รักความก้าวหน้าหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตำแหน่ง

Sales Admin (ธุรการขาย)

ขอบเขตงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานระบบซอฟต์แวร์ ERP (โปรแกรมบัญชี) เบื้องต้น
 • ประสานงานได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความละเอียดในการทำงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ ความผิดพลาดน้อยที่สุด
 • มีความมุ่งมั่น อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์ดี และแนวคิดด้านบวกในการทำงานที่ดี

ลักษณะงาน

 • จัดทำใบสั่งจองของฝ่ายขาย, ใบสั่งขาย
 • จัดทำใบส่งสินค้าชั่วคราว , ใบเบิกสินค้า , ใบยืมสินค้า DEMO ,
 • ประสานกับฝ่ายขาย และขนส่งเรื่องการจัดส่งสินค้า จัดทำเอกสารในการขนส่ง ต่าง ๆ
 • ติดตามประสานงาน รับสินค้า DEMO คืน
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ประสานงานรับ order จากลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย
 • เช็คสินค้า
 • จัดทำ CRM
 • สรุปข้อมูล และทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

*หากพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง

Store Admin (ธุรการสโตร์)

ขอบเขตงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแล และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง จัดทำรายงาน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ เบิก-จ่าย สินค้าในคลัง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
 • ประสานงานได้ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความละเอียดในการทำงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ ความผิดพลาดน้อยที่สุด
 • มีความมุ่งมั่น อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • มีทัศนคติ มนุษย์สัมพันธ์ดี และแนวคิดด้านบวกในการทำงานที่ดี

ลักษณะงาน

 • ดูแล และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง
 • จัดทำรายงานสรุปสินค้าคงเหลือ/พร้อมจำหน่าย
 • ดูแลการโอนย้ายสินค้า เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา
 • จัดทำรายงานประจำวัน การรับ-จ่ายสินค้า
 • จัดทำรายงาน และการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
 • ตรวจรับ-จ่ายสินค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงาน

วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.30 น. และ
วันเสาร์ 08.30-17.30 น.(เสาร์เว้นเสาร์)
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด

วิธีการสมัคร

– ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย และเอกสาร ทางอีเมล์
[email protected]
– สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท ซาวด์ วิชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 9 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170